Annelie_Nilsson.jpeg

Annelie Nilsson
Fri Agent

Coach och förändringsledare

Min mission

Jag vill se fler fria agenter i världen. Människor som är fria att leva och agera efter sitt hjärta, sin längtan, sitt sinne. Om det så är i yrkeslivet eller privat. Helst både och förstås.

Som coach och förändringsledare hjälper jag människor som bestämt sig för att bli fria från det som hindrar dem att leva det liv de längtar efter.

Är detta du?

Du är trött och känner dig insnärjd av alla krav och måsten och behöver hjälp att få distans och handlingsutrymme för att kunna tänka klart och se ditt nästa steg. Kanske känner du att du lever någon annans liv istället för dig eget.

Du har för mycket frihet och är förvirrad och frustrerad över alla möjligheter. Du klarar inte av att välja eller vara tillräckligt fokuserad för att nå dit du vill. Det du behöver kan vara struktur och ramar som håller dig på spåret och får saker att hända.

Du har svårt att få andra (och kanske dig själv) att förstå vad det är du vill göra och tvivlar på din förmåga och dina idéer. Du upplever att du bryter för mycket mot normen och behöver veta att världen förändras genom nytänkare som du. Kanske behöver du hitta din vilja och ditt mod för att våga stå för det du tror på och vill förändra.

Hur jag jobbar

När vilja, mod och motivation till förändring finns kan små mirakel hända. Det är sant. Jag upplever det gång på gång tillsammans med mina klienter.

Du behöver inte oroa dig för att du behöver uppfylla alla dessa kriterier för att vi ska kunna jobba ihop. Det räcker med att du vill och vågar tillräckligt för att höra av dig så att vi får prata lite. Resten fixar vi tillsammans.

Den metod jag mejslat fram för att nå effektiva och bestående resultat bygger framför allt på kunskap om mänskligt beteende och en väl utvecklad intuition för vad mina klienter behöver. Mycket av mitt arbete baseras på min egen erfarenhet och långa process att bli en alltmer fri agent i mitt eget liv. Till min hjälp har jag naturen och en synnerligen effektiv modell för självkännedom, Enneagrammet.

Coaching och vägledande samtal sker via Skype, telefon eller personligt möte (se under Kontakt) och kan kombineras på olika sätt.

Vill du ha längre sammanhängande möten rekommenderar jag varmt mina hel- eller halvdagars Naturcoaching. Upplevelsen och effekten av att ha naturen som ”samtalspartner” kommer garanterat att överraska dig.

Mina erbjudanden

  • Enstaka sessioner, 60 - 90 minuter. • 6 gånger via Skype eller telefon med mejlkontakt mellan sessionerna.
  • 12 gånger, varav två halvdagars Naturcoaching, mejlkontakt mellan sessionerna.
  • Hel- eller halvdagars Naturcoaching.

Kontakta mig för prisuppgifter.

Om mig

Under mina år på IKEA kom jag för första gången i kontakt med begreppet Hållbar utveckling, vilket drastiskt förändrade min livsinriktning. Äntligen fick både hjärtat, hjärnan och magen vara med. Sedan dess har jag ständigt varit på spaning efter en hållbar livsstil, både för mig själv och för samhället i stort. Den drivkraften tog mig till utbildningssektorn, turismsvängen, Svenska Kyrkan - för att till sist landa i mitt arbete med coaching för hållbara människor. Något jag gjort i sju år. Jag är i grunden civilekonom och är utbildad coach på PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Idag drivs jag av min fascination över vad som händer när vi människor befrias från allt som hindrar oss att leva värdiga och meningsfulla liv och min övertygelse att vi kan lösa problem, hantera konflikter, få till bättre samförstånd och samarbeten när vi lär oss att ta flera(s) perspektiv.

Mitt CV som pdf

Enneagrammet

bygger på att vi alla använder livsstrategier för att förstå och hantera världen, ofta omedvetet och automatiskt. När vi tänker, känner och agerar per automatik får det konsekvenser. Vi ställer orealistiska förväntningar på oss själva, hur saker ska vara och hur andra människor ska uppföra sig. Livet och vi själva blir för komplexa och oförutsägbara för att vi ska få ihop det.

Enneagrammet är en karta över hur vi kan befria oss från våra omedvetna drivkrafter för att istället välja hur vi ska agera och vart vi ska gå. Det hjälper oss också att se och förstå vilka linser andra ser och tolkar världen genom. Det mesta blir lättare att hantera och acceptera när vi kan tillåta oss att möta livet istället för att kontrollera det eller känna oss som offer. Osäkerheten över livets nyckfullhet blir istället till förundran över dess mångfald. Kontakt

Kontakta mig gärna för ett kostnadsfritt inledande samtal för att se om jag är rätt person att hjälpa dig.

Vi kan mötas via Skype, telefon eller personligt möte i framför allt Skärhamn och Göteborg, men även i Stockholm då jag befinner mig där.

Annelie Nilsson
Fri Agent
Skärhamn, Bohuslän
E-post: annelie@friagent.se
Telefon: +46 703 19 01 15
Facebook: Fri Agent
Skype: Annelie72